Skip to main content

வடகிழக்கு இந்தியாவில் பார்க்க வேண்டிய இட‌ங்கள்!

லடாக், ராஜஸ்தான், கேரளா, கோவா மற்றும் அந்தமான் போன்ற வழக்கமான சுற்றுலாத்தலங்களை விட வடகிழக்கு இந்தியாவில் சுற்றுலா செல்ல அதிக இடங்கள் உள்ளன. 

இது நாட்டின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ளது, மேலும் இந்த பகுதிகளுக்கு யாரும் அதிகமாக செல்வதில்லை, ஒரு சில சுற்றுலாப் பயணிகள் மட்டுமே இங்கு சென்றுவருகின்றனர்.

உமன்கோட் நதி, மேகாலயா (umngot River)

Subscribe to incredible india